Väärtused

Ettevõte hoiab oma väärtustena au sees:

1. Saaremaa omapära säilimist, järjepidevust
2. Usaldusväärsust ja klientide rahulolu
3. Koostööd
4. Järjepidevat arengut ning innovaatilisust
5. Paindlikkust ja operatiivsust

Klientidele pakume:

1. Oma kaupade müügi ja logistikaga seotud teenuste kõrget taset
2. Vastastikuse kasu saamise eesmärgile rajatud partnerlussuhteid
3. Laialdast tootevalikut
4. Hankekindlust

Tarbijatele pakume:

1. Eestimaisest toorainest valmistatud kõrge kvaliteediga tooteid
2. Toodete stabiilseid ja sobivaid maitseomadusi
3. Toodete mitmekesist valikut
4. Toodete kättesaadavust

Töötajatele pakume:

1. Kaasaegset ja inimsõbralikku töökeskkonda
2. Sisemisi arenguvõimalusi
3. Stimuleerivat motivatsioonisüsteemi
4. Kindlustunnet
5. Teadmiste ja oskuste arendamist

Omanikele pakume:

1. Kindlustunnet oma toodangu realiseerimisel
2. Ettevõtte väärtuse tõusu

Hankijatele pakume:

1.Vastastikkuse usaldusliku partnerlussuhte loomist
2. Ärieetika reeglitest kinnipidamist