Toetus KIKist energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

AS Saaremaa Piimatööstus sai 2018.aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” raames toetust summas 4000 eurot, mille abil viidi läbi  “AS Saaremaa Piimatööstus detailne energia- ja ressursiaudit”.