Saaremaa Piimatööstus AS alustas 2017 aastal tegevustega EAS-i poolt loodud ja toetatud arenguprogrammis

Saaremaa Piimatööstus AS alustas 2017 aastal tegevustega EAS-i poolt loodud ja toetatud arenguprogrammis

Lõime arenguplaani kuni aastani 2022, mille loomisel kasutasime ka mentori abi.  Koostasime hetkeolukorra ja arenguvajaduste kaardistuse, peale mida valmis pikaajaline arenguplaan, mis hõlmab uute toodete ja teenuste arendust

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

Visioon 2022 ja valitud strateegia

AS Saaremaa Piimatööstus on piimanduse alal suurte kogemuste ja pikaajaliste traditsioonidega ettevõte, mis on tegutsenud juba esimese Eesti Vabariigi aegadest alates. Selle aja jooksul on tegutsetud erinevates struktuurilistes vormides ning aastast 1996 oldi koos lihatööstusega Saaremaa Liha- ja Piimaühistu omanduses. Alates 1. aprillist 2007 on AS Saaremaa Piimatööstus eraldiseisev ettevõte ning kuulub 100% Saaremaa Piimaühistule.

Konkurentsis püsimiseks ning suurema efektiivsuse saavutamiseks on tööstus spetsialiseerunud alates 2006-ndast aastast ainult juustude ja võide tootmisele.

Hügieeninõuete täitmiseks ning tooteohutuse tagamiseks töötatakse alates 2008ndast aastast toiduohutuse juhtimise süsteemi ISO 22000 sertifikaadi raames ja alates 2014ndast aastast FCCS 22000 sertifikaadile vastavalt. Alates 2017 aastast on ettevõte sertifitseeritud ka OHSAS 18001:2007 töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardile.

Saaremaa Piimatööstuse AS toodete eeliseks on looduslikult ja ökoloogiliselt puhtamas keskkonnas toodetud tooraine kasutamine ja ka kvalifitseeritud spetsialistide pikaajaliste kogemuste ja heade tootmistavade järgimine tootmises.

Saaremaa Piimatööstuse missioon on olla saaremaise kuvandiga, eristuvaid piimatooteid väärindav ja lähiriikides turustav ettevõte, võimaldades maksta oma piimatootjatele eesti keskmisest kõrgemat piimahinda ja olles piirkonna tunnustatud tööandja

Visiooni tulemi kirjeldus

Ettevõtte pikemaajalisemaks strateegiliseks suunaks on kvaliteetsete ja eristuvate bränditoodete  abil tõsta kasumlikkust. Eristuvad tooted loovad võimaluse paista tihedas konkurentsisituatsioonis oma toodetega silma ja hõivata selle abil soovitud turupositsioon.

Saaremaa Piimatööstus AS-i strateegiline eesmärk aastani 2022:

Käive  2013

Käive 2014 Käive 2015 Käive 2016 Käibeprognoos aastaks 2022
19,6 miljonit eurot 18,4 miljonit eurot 19,0 miljonit eurot 21,7 miljonit eurot 41 miljonit eurot

Võetud eesmärgi saavutamiseks:

  • Tahame tõsta eristuvate juustude ja võide osakaalu müügis
  • Kasvatame mahetoodangut
  • Toome turule uued tootegrupid
  • Tootmise automaatjuhtimissüsteemide ühendamine finantsmajandustarkvaraga
  • Tõhustada energiate tarvet vähemalt 20%
  • Paberivaba lao loomine
  • Riivjuustu/kuubikute tööprotsessi automatiseerimine

Kokku on ettevõte planeerinud investeerida sel perioodil 3 639 800 EUR, millest EASi poolne toetus on 218 575 EUR, mida finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu.